SM Metalowiec / Organy SM / Rady osiedlowe


Rady osiedlowe


Poniżej przedstawiamy skład Rad Osiedlowych po wyborach na Walnym Zgromadzeniu w 2014 r.

Skład Rady Osiedla nr 1

1. Stefan Więckowski - Przewodniczący RO I

2. Władysław Andrejewicz

3. Zdzisław Florczak

4. Magdalena Graczyk

5. Dariusz Hutyra

6. Henryk Jędrysiak

7. Jan Kozłowski

8. Jan Kubiak

9. Lidia Latasiewicz

10. Ryszard Matolicz

11. Jarosław Prus

12. Alina Purzyc

13. Zdzisław Sempowicz

14. Krystyna Zagórna

15. Bożena Zajączkowska

 

Skład Rady Osiedla nr II

1. Wanda Szklarska - Przewodnicząca RO II

2. Jarosław Ciołkosz

3. Elżbieta Czech

4. Leon Hedeszyński

5. Irena Jakuć

6. Eugeniusz Kałdowski

7. Tadeusz Kaszyca

8. Jolanta Kondas

9. Edmund Krawiec

10. Marian Ossowski

11. Alfred Pietrus

12. Bogdan Pospieszny

13. Marek Rafalski

14. Bolesław Smalec

15. Adela Surma

 

Skład Rady Osiedla nr III

1. Halina Łuć - Przewodnicząca RO III

2. Romana Baj

3. Zygmunt Biliński

4. Marek Bujak

5. Anita Cylwik

6. Aleksandra Dąbrowska

7. Ryszarda Gładysz-Rybacka

8. Zygmunt Kawka

9. Kazimierz Kobiałka

10. Zbigniew Kulawiak

11. Danuta Małecka

12. Urszula Nowak

13. Krystian Nyz

14. Irena Wasilewska

15. Stanisława Witka

 

 

Zgodnie z § 44 Statutu spółdzielni do zakresu działania Rady Osiedla należy:

 

 1. współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą przy ustalaniu i kontroli realizacji planów gospodarczych w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności gospodarczo - kulturalnej danego osiedla i opiniowanie tych planów,

 2. współdziałanie z Radą Nadzorczą w sprawowaniu nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Spółdzielni dotyczącą spraw osiedla i administracji osiedla,

 3. zgłaszanie do Zarządu wniosków i opinii w sprawie gospodarki lokalami w osiedlu,

 4. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłoszonych przez członków i mieszkańców, oraz skarg na działalność administracji osiedla,

 5. opiniowanie struktury organizacyjnej osiedla (administracji) i wnioskowanie zmian,

 6. opiniowanie kandydatów na kierownika osiedla i jego zastępców oraz stawianie wniosków o ich powołanie lub odwołanie,

 7. ocenianie działalności administracji osiedla i rozpatrywanie skarg na działalność kierownika osiedla i jego zastępców,

 8. organizowanie pomocy i opieki społecznej w ramach wydzielonych funduszy Spółdzielni,

 9. krzewienie kultury współżycia społecznego i propagowanie idei poszanowania mienia wspólnego i prowadzenia rozjemstwa między członkami,

 10. prawo powoływania Rad Mieszkańców budynków,

 11. rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością Osiedla, zleconych przez część Walnego Zgromadzenia, Radę Nadzorczą lub wnioskowanych przez Zarząd Spółdzielni.

   

 

 

Dokumenty do pobrania:

Nasze administracje

Osiedle "Kwiatowe"
ul. Różana 4/6, 53-226 Wrocław
tel. 71 332 93 33, 71 332 93 36(37)
adm1@metalowiec.wroclaw.pl

Osiedle "Lubuskie"
ul. Hallera 79, 53-325 Wrocław
tel. 71 361 15 49, 71 361 82 85
adm2@metalowiec.wroclaw.pl

Osiedle "Muchobór Mały"
ul. Szkocka 99a, 54-402 Wrocław
tel. 71 357 00 59, 71 357 36 00
adm3@metalowiec.wroclaw.plNagrody i wyróżnienia

 


Nagrody i wróżnienia