SM Metalowiec / Aktualności / Informacje i komunikaty


Informacje i komunikaty


Zarząd Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni odbędzie się w trzech częściach, tj.:

29 maja 2023 r. (poniedziałek) – CZĘŚĆ I (OSIEDLE I)

30 maja 2023 r. (wtorek) – CZĘŚĆ II (OSIEDLE III)

31 maja 2023 r. (środa) – CZĘŚĆ III (OSIEDLE II)

Rozpoczęcie wszystkich zebrań godz. 1700, w sali obrad „Bakara” przy ul. Różanej 4/6, z wyjątkiem II części WZ (osiedle III), które obędzie się w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej 64.

 

Dostosowujemy moduł „Internetowa Obsługa Kontrahentów” do korzystania na smartfonie .

Uprzejmie informujemy, iż Spółdzielnia już od 2014 roku – oferuje Państwu elektroniczny dostęp do systemu obsługi kont użytkowników lokali, tj.  „Internetowa Obsługa Kontrahentów” (IOK), który ma na celu usprawnienie wymiany informacji ze Spółdzielnią.

Od 1.01.2023 roku włączamy nową wersję tego oprogramowania, która będzie przystosowana również do obsługi przez urządzenia mobilne (smartfony, tablety). Państwa dotychczasowe loginy i hasła pozostaną bez zmian. Zmianie ulegnie natomiast szata graficzna. Dodatkowym elementem jest „profil użytkownika”, gdzie możliwa jest zmiana danych kontaktowych, definiowanie powiadomień, zmiana języka (wprowadzono język angielski oraz ukraiński). Informacja ogólna o bieżącym stanie finansowym znajdować się będzie na stronie głównej, szczegóły natomiast – po lewej stronie ekranu w zakładce „finanse”. W serwisie nadal umieszczane są ogłoszenia i aktualne informacje od zarządu.

Zachęcamy do pobierania loginów oraz haseł niezbędnych do zalogowania w swojej Administracji Osiedla lub centrum obsługi mieszkańców przy ul. Inżynierskiej 17.

 

Na stronie www.metalowiec.wroclaw.pl w zakładce do pobrania (druki i formularze) znajduje się formularz wniosku o nadanie dostępu.

 

Zachęcamy do korzystania z możliwości dostarczania korespondencji drogą elektroniczną!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników lokali w celu uproszczenia i przyspieszenia dostarczania korespondencji (ale też ograniczenia kosztów wysyłki), uruchomiliśmy w SM Metalowiec usługę dostarczania korespondencji drogą elektroniczną. Jej podstawowym zadaniem  jest dostarczanie drogą elektroniczną m.in.:

-       informacji o zmianie wysokości opłat i saldzie;

-       informacji o rozliczeniu kosztów mediów;

-       komunikatów i informacji, np. o terminach odczytów, przeglądów, awariach itp.

-       faktur VAT ,

-       innych pism, które nie wymagają własnoręcznego podpisu.

Korzystanie z usługi jest bezpłatne, wymaga tylko posiadania adresu e-mail oraz dostarczenia wypełnionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną. Oświadczenie dostępne jest w naszych administracjach, w centrum obsługi mieszkańca oraz  na stronie internetowej Spółdzielni www.metalowiec.wroclaw.pl w zakładce „do pobrania → druki i formularze”. Wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać pod adres Spółdzielni w wygodny dla Państwa sposób tj. pod adres e-mail: centrum@metalowiec.wroclaw.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczyć do administracji Państwa osiedla bądź do centrum obsługi mieszkańca. Osoby posiadające login i hasło do logowania na naszej stronie internetowej mogą zrobić to samodzielnie, poprzez wysłanie wniosku o zmianę danych kontaktowych z zaznaczoną opcją wysyłki (instrukcja poniżej).

 

Dokumenty do pobrania:

Zobacz również

Nasze administracje

Osiedle "Kwiatowe"
ul. Różana 4/6, 53-226 Wrocław
tel. 71 332 93 33, 71 332 93 36(37)
adm1@metalowiec.wroclaw.pl

Osiedle "Lubuskie"
ul. Hallera 77 B, 53-325 Wrocław
tel. 71 361 15 49, 71 361 82 85
adm2@metalowiec.wroclaw.pl

Osiedle "Muchobór Mały"
ul. Szkocka 99a, 54-402 Wrocław
tel. 71 357 00 59, 71 357 36 00
adm3@metalowiec.wroclaw.plNagrody i wyróżnienia

 


Nagrody i wróżnienia